Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Begrippenlijst

Hamerstuk, motie, griffie… Weet je even niet meer wat het betekent? Geen punt. Op deze pagina vind je een korte uitleg van begrippen.

Een groep mensen die de voorlopige agenda vaststelt voor alle vergaderingen van de raad.

Iemand die voor de gemeente werkt.

Een voorstel van een raadslid om een bestaand voorstel aan te passen.

Een groep mensen die de gemeenteraad helpt op het gebied van financiën.

De eerste fase van het BOB-model. In deze fase verzamelt de gemeenteraad informatie over een onderwerp.

De derde fase van het BOB-model. In deze fase neemt de gemeenteraad besluiten.

De gemeenteraad vergadert volgens het BOB-model. Dit model bestaat uit drie stappen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Een persoon die samen met de wethouders dagelijks de gemeente bestuurt. Ook is deze persoon de voorzitter van de gemeenteraad.

De burgemeester en wethouders vormen samen het college, ook wel het college van burgemeester en wethouders of het college van b en w. Samen zijn zij het dagelijks bestuur van de gemeente.

Dit is een groep mensen die vergadert over onderwerpen die gaan over Ruimtelijke ordening, Financiën en Economie.

Dit is een groep mensen die vergadert over onderwerpen die gaan over Samenleving en Bestuur.

Dit zijn personen die wél mee vergaderen bij een commissievergadering, maar die géén raadslid zijn. Ofwel: burgerleden

In deze vergaderingen komen raadsleden meer te weten over een onderwerp en nemen ze een standpunt in. Als inwoner kun je inspreken tijdens een commissievergadering.

Tijdens een commissievergadering bestaat ieder agendapunt uit een eerste en tweede termijn. In het eerste termijn verzamelen raadsleden nog meer informatie over een onderwerp.

De gemeenteraad bepaalt de koers van de gemeente en controleert of de burgemeester en de wethouders deze koers goed uitvoeren.

De griffie is een team van personen die de gemeenteraad helpt en adviseert. Daardoor kunnen raadsleden hun werk zo goed mogelijk uitvoeren.

Een voorstel dat de raadsleden tijdens een raadsvergadering zonder discussie via stemming goedkeuren.

Als inwoner heb je het recht om je mening te laten horen tijdens een commissievergadering. Er gelden wel spelregels, zoals aanmelden.

Een online systeem waarop alle belangrijk stukken én vergaderingen van de raad terug te vinden zijn.

Dit is een oordeel, wens, verzoek of opdracht van een raadslid.

De tweede fase van het BOB-model. In deze fase nemen raadsleden standpunten in en discussiëren ze hierover.

In een presidiumvergadering regelt de gemeenteraad praktische zaken en is er ruimte om te evalueren.

Dit is een avond waarop raadsleden kennismaken met een onderwerp waarover zij een besluit gaan nemen.

Een persoon die in de gemeenteraad zit. Hij of zij zit bij een politieke partij en komt in de raad als voldoende inwoners op hem of haar stemmen.

Een bijeenkomst waarin raadsleden een besluit nemen over de plannen die op de agenda staan.

Een juridisch document waarin alle regels over de gemeenteraad staan. Uitleg nodig hierover? Neem contact op met de griffie.

Dit is een werkgroep die namens de gemeenteraad onderzoekt of de gemeente haar werk goed doet.

Tijdens een commissievergadering bestaat ieder agendapunt uit een eerste en tweede termijn. In het tweede termijn nemen raadsleden een standpunt in over een onderwerp.

De gemeenteraad vergadert volgens een vast ritme die uit vijf onderdelen bestaat.

Een agenda is een lijst met onderwerpen die je tijdens een vergadering bespreekt. Bij een voorlopige agenda staat de agenda nog niet vast.

Dit is een motie die over een onderwerp gaat dat niet op de agenda staat.

Dit is een persoon die de Gemeente dagelijks bestuurt samen met andere wethouders en de burgemeester. Samen zijn zij het college.