Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Minten, Jürgen

Minten, Jürgen
Politieke partij
CDA
Emailadres
jurgen.minten@raad.gemeentemaashorst.nl
Raadsfunctie(s)
Commissielid Ruimte, Economie en Financiën

Wie mij goed kent weet dat ik me eigenlijk helemaal geen politicus voel. Ik ben een man van de techniek, mechanica en innovatie. Ze lopen als een rode draad door mijn leven. In mijn 'ziende' periode (ik heb een visuele handicap) in de automotivebranche en mijn slechtziende periode in de sportzorg, waarin biomechanica een hoofdrol speelt. Het raadslidmaatschap is in eerste instantie een verleiding geweest. Het kwam eigenlijk nooit bij me op om politiek actief te zijn. Wél was het een bewuste keuze om maatschappelijk actief te zijn. Zo had ik voordat ik raadslid werd een zestal bestuursfuncties, veelal in het semipolitieke veld, waaronder de voorlopers van de Adviesraad Sociaal Domein. Daarbij heb ik veel kennis opgedaan en viel ik blijkbaar op bij verschillende politieke partijen. Komend uit een CDA nest voelde ik me bij deze partij gelijk thuis.


Ik krijg de meeste energie als ik me kan bezighouden met de meer 'tastbare' onderwerpen zoals energie, natuur/buitengebied, dorpen, openbare ruimte, verkeer en vervoer c.q. mobiliteit. Verder probeer ik me zo breed mogelijk te oriënteren om zo de betreffende fractiewoordvoerder te kunnen ondersteunen. Dat wordt blijkbaar gewaardeerd, want ik sta in de fractie en raad ook wel bekend als de ‘wandelende encyclopedie’. Ik heb de afgelopen drie en een half jaar gemerkt dat je het meeste bereikt als je de hele raad betrekt bij de plannen. Breed draagvlak voor wat je gedaan wilt krijgen krijg je vooral door op tijd anderen mee te nemen en waar nodig te overtuigen. Daarin zit ‘m voor mij ook de KERN van de lokale politiek. Dichtbij mensen, voor mensen en samen met mensen.


Ik ben Jürgen Minten, 46 jaar, woon in Odiliapeel en ik Blijf bij de Kern!


(Neven)functies
Sportmassage praktijk (bezoldigd)

Stemgedrag

271 Stemmen, 94% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag