Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

.

donderdag 2 juni 2022

19:30 - 20:21
Locatie

Meeters IBN, Hockeyweg 5 Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

Dit betreft een conceptagenda.


De vergadering is live te volgen via https://channel.royalcast.com/Maashorst/#!/Maashorst/20220602\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig; Maurits van de Bosch (CDA), Charlotte Henst (MV),Bo van Hal (JM) en Ton Segers (SP)

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.
  Op 1 juni rond 17:00 uur zijn door het CDA de bijgevoegde rondvraag vragen aangekondigd.

 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (2), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (2), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Beleidskader Kansen Bieden, Uitgangspunten Voor- en Vroegschoolse Educatie en
  Peuteropvang gemeente Maashorst vast te stellen;
  2. Het college opdracht te verlenen om op basis van het Beleidskader een
  subsidieregeling VVE en peuteropvang vast te stellen;

 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (2), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (2), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 11. 6.e

  Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met het herstel van Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst
  2. Bijgevoegde wijziging op de financiële begroting 2022 gemeente Maashorst vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (6), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (2), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)
 12. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 13. 7.a

 14. 7.b

  GroenLinks heeft tijdens de commissievergadering op 12 mei jongstleden twee vragen gesteld betreffende de wet inburgering 2021, nl:
  1 - Kan Vluchtelingenwerk, ondanks hun toezegging dat ze dat aankunnen, het nieuwe takenpakket op een professionele en adequate manier oppakken en invullen, gezien het tekort aan vrijwilligers én betaalde krachten
  Namelijk, op dit moment: vrijwilligers: 10 personen, Maatschappelijk Begeleiders: 2 personen, voor de gehele gemeente Maashorst?


  2 - Hoe waarborgt de gemeente Maashorst de professionele invulling aan de diverse leerroutes met het huidige docententekort?
  • Immers, er staan aanvragen open bij diverse partijen voor inzet van zzp-ers/vakdocenten om de taallessen in te vullen (zoals bedrijven die vakdocenten ‘leveren’ voor invallessen bij docententekort). Dit kan gaan om uitval door ziekte, studiedagen, verlofdagen, maar ook bij structurele tekorten omdat men nu eenmaal te weinig personele bezetting heeft. Er zijn dus nu al tekorten?!


  Het antwoord dat gegeven werd was: " ‘Ze’ hebben ons verzekerd dat ze het aankunnen. "


  GroenLinks wil nog graag op deze beamntwoording terugkomen, omdat iedereen wel kan ‘verzekeren dat ze het aankunnen’.
  1.    Dus wat als ze het niet aankunnen? En de invulling laat (ernstig) te wensen over? De druk op de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk is al erg hoog, die wordt alleen maar nog hoger …
  2.    Komt er een controle en/of evaluatie na een bepaalde periode?
  3.    Garandeert de gemeente Maashorst dan dat er toch op een professionele manier invulling aan gaat worden gegeven?

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van het beleidsplan Inburgeren in de Maashorst

 15. 8
  Besloten agendapunt
 16. 9
  Sluiting