Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

.

donderdag 21 april 2022

19:30 - 19:48
Locatie

Digitaal

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

De vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220421\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mara Slegers (Maashorst Vooruit) is verhinderd tot 20:30 uur

  Besluit

  De voorzitter opent de digitale vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
  In overleg met het presidium is dit een digitale vergadering, vanwege het aantal agendapunten in relatie tot het extern vergaderen.


  Er is een bericht van verhindering van Mara Slegers (Maashorst Vooruit).

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld inclusief motie vreemd aan de agenda over Vergoeding raadsleden arbeidsongeschiktheid ouderdom en overlijden door de SP.

 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijsten worden vastgesteld.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  De SP had in de commissievergadering als enige fractie verzocht om het als bespreekpunt te agenderen.
  Inmiddels hebben zij aangegeven dat het ook wat hen betreft een hamerstuk kan zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  De legesverordening Maashorst 2022 vast te stellen, inclusief het vervallen verklaren van de tarieventabellen van de legesverordening Landerd 2022 en de legesverordening Uden 2022 met uitzondering van de leges evenementen.

 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het bestemmingsplan ‘Langenboomseweg naast 52’ te Zeeland, met identificatienummer NL.IMRO.1685.BPbgb2020lboomwong-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 9. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 10. 7.a

  Naar aanleiding van de beraadslaging tijdens de commissie REF van 14 april is op verzoek van de heer Minten (CDA) als achtergrondinformatie een mailwisseling tussen de heer Van der Ven (Voor de Dorpen) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en een mail van de heer Van der Ven aan de fractievoorzitters toegevoegd.

  Besluit

  De heer Snoeks (SP) dient de motie in en licht deze toe.
  Er zijn stem, verklaringen van GroenLinks, Jong Maashorst, Voor de Dorpen en VVD
  .
  Na een hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen.
  Voor: 10 (alle leden van SP en Jong Maashorst)
  Tegen: 20 (alle leden van CDA, VdD, MV (2), VVD, GU, UPL, PRO, FvD en GrL)

  Moties

  Titel
  Vergoeding raadsleden arbeidsongeschiktheid ouderdom en overlijden
 11. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.48 uur.