Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

.

donderdag 24 maart 2022

19:30 - 21:10
Locatie

IBN/Meeters, Hockeyweg 5, Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

Dit betreft een conceptagenda die wordt vastgesteld bij agendapunt 2.


De vergadering wordt live uitgezonden via  https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220324\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Verhinderd:
  • Ali Akdeniz (Jong Maashorst)
  • Emiel Jozephs (Jong Maashorst)
  • Gerhard Benneker (Voor de Dorpen)
  • Jens Bos (Jong Maashorst)
  • Ben Maathuis (Voor de Dorpen)

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 5. 5

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter.


  Op 21 maart 2022 is de rondvraag van Voor de Dorpen over 'Bezwaar tegen beslissing inzake kapvergunning Robinia pseudoacacia’s in de Van de Venlaan' toegevoegd.

 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  Het college stelt de raad voor:

  • De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.
  • De Uitvoeringsregels Verordening naamgeving en nummering (adressen)  gemeente Maashorst 2022 vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 8. 6.b

  Het college stelt de raad voor:

  • Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de aanvraag van de Stichting Lokale Omroep Voor Uden (SLOVU) tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Maashorst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 9. 6.c

  Het college stelt de raad voor:

  • In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Stichting SAAM* scholen. Door deze wijzigingen worden de statuten in lijn gebracht met de bepalingen uit de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 10. 6.d

  Het college stelt de raad voor:

  • De Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 11. 6.e

  Het college stelt de raad voor:

  1. De ingediende zienswijzen gegrond te verklaren
  2. Het bestemmingsplan ‘‘Achter-Oventje (naast 2)” in Zeeland (NL.IMRO.1991.BPove2021Aovenong-VG01) ongewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 12. 6.f

  Het college stelt de raad voor:

  1. Het bestemmingsplan De Bogerd (NL.IMRO.0856BPBogerd-VA01) ongewijzigd vast te stellen
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 13. 6.g

  Het college stelt de raad voor:

  1. Het bestemmingsplan ‘Schutsboomstraat / Waalstraat’, met identificatienummer NL.IMRO.1685.BPbgb2022schutwaal-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Op 21 maart 2022 is het raadsvoorstel en het raadsbesluit aangepast. In het raadsbesluit stond een fout beslispunt; er werd verwezen naar een ander bestemmingsplan. Daarnaast is een dossiernummer toegevoegd en zijn de juiste data van de collegevergadering en raadsvergadering vermeld. Bij het kopje 'Participatie' is de lay-out (lettertype) aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (4), Fractie Maashorst Vooruit (3), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (1), Fractie VVD (3)
 14. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 15. 7.a

  Het college stelt de raad voor:

  1. De grondprijzen bouwkavels 2022 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 3 en daarmee grotendeels aan te sluiten bij het advies van de taxatiecommissie voor grondprijzen 2022.
  2. Prijsafspraken in lopende reserveringen/opties/overeenkomsten te respecteren gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken.
  3. Het college te mandateren om in voorkomende gevallen met maximaal 25% van de grondprijzen 2022 uit bijlage 3 af te wijken op voorwaarde dat de afwijkende grondprijs marktconform is.

  Op 21 maart 2022 is een amendement van Maashorst Vooruit gepubliceerd.
  Op 22 maart 2022 is een motie van GroenLinks gepubliceerd.
  Op 23 maart 2022 is een aangepast amendement van Maashorst Vooruit, PRO, SP, Voor de Dorpen, Jong Maashorst, VVD, GroenLinks en UdenPlusLanderd gepubliceerd.
  Op 23 maart 2022 is een aangepaste motie van GroenLinks met mede-indieners SP en UdenPlusLanderd gepubliceerd.
  Op 24 maart 2022 is een aangepaste motie van GroenLinks met toegevoegd een aantal mede-indieners gepubliceerd.

  Amendementen

  Titel
  25% afwijking Grondprijzen 2022

  Moties

  Titel
  Grondprijsbeleid sociale woningbouw
 16. 7.b

  Op 10 maart 2022 is een aangepaste Programmabegroting 2022-2025 gepubliceerd.
  Onderstaand treft u de aangebrachte wijzigingen:
  Onder 4.1 Financiële hoofdlijn:

  • Toelichting structureel, de tabellen 3 en 5 zijn aangepast en sluiten nu aan met de bedragen in de eerste tabel van toelichting structureel
  • Toelichting incidenteel, tabel 5 is aangepast en sluit nu aan met de bedragen in de eerste tabel van toelichting incidenteel
   Het betreft uitsluitend tabellen met verklaringen. De uitkomst van de begroting is niet gewijzigd

  Het college stelt de raad voor:

  1. Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst vast te stellen.
 17. 8
  Sluiting