Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

.

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 21:00
Locatie

IBN/Meeters, Hockeyweg 5 Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

Deze vergadering is live te volgen via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220623\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering van:
  • Ben Maathuis (Voor de Dorpen)
  • Maarten Prinssen (VVD)
  • Charlotte Henst (MV)

 2. 2

  Besluit

  Agendapunten 7 a en 7b worden hamerpunten.
  De SP zal bij agendapunt 7c een amendement indienen.
  De agenda wordt aldus vastgesteld.

 3. 3

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 4. 4

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

  Besluit

  De raad stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 5. 5

  Op 20 juni 2022 is de rondvraag van Maashorst Vooruit toegevoegd over 'Gevaarlijke situatie viaduct Schaijk-Herperduin'
  Op 21 juni 2022 zijn 2 rondvragen van Voor de Dorpen toegevoegd over:

  • Klein chemisch afval en oud papier Schaijk Reek
  • Ontstane situatie viaduct Schaijk-Herpen

  Op 22 juni 2022 zijn 2 rondvragen van Jong Maashorst en UdenPlusLanderd toegevoegd over:

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven.
  • Foto's intern woning ter bepaling WOZ-waarde

  Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

  Besluit

  De heer Keizer (MV) en Van der Ven (VdD) stellen vragen over de verkeerssituatie bij viaduct Schaijk-Herperduin. Wethouder Van den Broek beantwoordt de vragen.


  De heer Van der Ven (VdD) stelt vragen over Klein Chemisch Afval (KCA).
  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt de vragen. Hij zegt toe dat er in september/oktober een voorstel naar de raad komt over het inzamelen van Klein Chemisch Afval.


  De heer Wittenberg (JM) stelt vragen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven. Wethouder Van den Broek beantwoordt de vragen.


  De heer Van Tiel (UPL) stelt vragen over het maken van foto’s in woningen ten behoeve van de WOZ-waarde bepaling. Wethouder Van Heeswijk beantwoordt de vragen.

  Toezeggingen

  Titel
  Inzameling Klein Chemisch Afval
 6. 6

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1 De raad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van het BHIC

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2023 van het BHIC

 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. De volgende zienswijze te geven op de begroting 2023 en jaarstukken 2021 van GGD Hart voor Brabant: de Raad aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket;
  2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 van de GGD te laten verwerken in de programmabegroting 2023-2026.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. De volgende zienswijze te geven op de begroting 2023 en jaarstukken 2021 van GGD Hart voor Brabant: de Raad aan de voorkant te betrekken bij de inhoud en de te maken keuzes van de actualisering van het basispakket.
  2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant te laten verwerken in de programmabegroting 2023-2026
 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 en het conceptjaarverslag 2021 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL NBO).
  2. Een positieve zienswijze naar voren te brengen op de concept begroting 2023 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.
  3. Een positieve zienswijze naar voren te brengen op het concept jaarverslag 2021 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Een positieve zienswijze naar voren te brengen op de concept begroting 2023 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.
  2. Een positieve zienswijze naar voren te brengen op het concept jaarverslag 2021 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.
 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Zeelandsedreef 31, Schaijk’ met identificatienummer
  NL.IMRO.1685.BPbgb2021zeeldrf31-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t

  1. Het bestemmingsplan ‘Zeelandsedreef 31, Schaijk’, met identificatienummer NL.IMRO.1685.BPbgb2021zeeldrf31-VG01, vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 11. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Het bestemmingsplan “Hoge Randweg (ong.), Volkel” met IDN nummer NL.IMRO.BPHogerandwegong-VA02 gewijzigd vast te stellen.

 12. 7

  Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

 13. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke
  Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

 14. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Forum voor Democratie (1), Fractie Gewoon Uden (2), Fractie Groen Links (1), Fractie Jong Maashorst (7), Fractie Maashorst Vooruit (2), Fractie PRO (1), Fractie SP (3), Fractie UdenPlusLanderd (2), Fractie Voor de Dorpen (2), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt met algemene stemmen voor het besluit.
  b e s l u i t
  Vast te stellen de:
  Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022

 15. 7.c

  Voorgesteld besluit

  Het Addendum op de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst vast te stellen.

  Besluit

  De heer Segers (SP) dient en amendement in met het volgende dictum:
  besluit tot wijziging:
  Aan de tekst van het ontwerpbesluit van het raadsvoorstel wordt toegevoegd: ‘met uitzondering van de woorden ‘bij voorkeur’ in de titel van hoofdstuk 1, paragraaf 2 op pagina 4 en deze woorden te schrappen uit het addendum.’
  De raad stemt voor het amendement:
  Voor: 27 (MV, CDA, VdD, MV, VVD, SP, GU, UPL, PRO, GrL
  Tegen: 1 (FvD)
  De raad stemt in met het geamendeerde voorstel:
  Voor: 27 (MV, CDA, VdD, MV, VVD, SP, GU, UPL, PRO, GrL
  Tegen: 1 (FvD)
  b e s l u i t
  Het Addendum op de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst vast te stellen, met uitzondering van de woorden ‘bij voorkeur’ in de titel van hoofdstuk 1, paragraaf 2 op pagina 4 en deze woorden te schrappen uit het addendum..

  Amendementen

  Titel
  Amendement SP Addendum beleidsnotitie zonne- en windenergie Maashorst
 16. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.43uur.