Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 3 januari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Meeters/IBN, Hockeyweg 5, Uden

Voorzitter
Paul Rüpp
Toelichting

De vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220131\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Beëdiging raadsleden
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 6

 5. 8.a
  HAMERSTUKKEN
 6. 9

  1. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Maashorst vast te stellen;
  2. De Verordening werkgeverscommissie Maashorst 2022 vast te stellen;
  3. De Instructie voor de griffier 2022 vast te stellen;
  4. Het mandaatbesluit voor aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten medewerkers Griffie i.v.m. (door)plaatsing in de gemeente Maashorst per 01-01-2022 te nemen;
  5. De Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Maashorst 2022 vast te stellen;
  6. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Maashorst 2022 vast te stellen;
  7. De Verordening Burgerinitiatief Maashorst 2022 vast te stellen;
  8. De Verordening Auditcommissie Maashorst 2022 vast te stellen;
  9. De Verordening Rekenkamer Maashorst 2022; vast te stellen;
  10. De Referendumverordening Landerd in te trekken en de griffier opdracht te geven een Referendumverordening Maashorst aan de raad voor te leggen;

  Bijlagen

 7. 15
  Sluiting